a

Veiligheid, gezondheid en milieu

  /    /  Veiligheid, gezondheid en milieu
Veiligheid, gezondheid en milieu

Services

Services

Duurzaam inkopen

Veiligheid, gezondheid en milieu

a

Binnen Antego’ Bouwbedrijf realiseren we ons hoe belangrijk een veilige en gezonde bouwplaats is. Om deze visie kracht bij te zetten zijn wij al jarenlang VCA** gecertificeerd.

Een goed arbeidsomstandighedenbeleid is een vanzelfsprekend onderdeel van onze algemene bedrijfsvoering. De primaire verantwoordelijkheid voor de invoering, uitvoering en continue verbetering ervan ligt bij de directie. Ons beleid is gericht op eigen medewerkers (ook tijdelijke), op onderaannemers, opdrachtgevers en derden die een relatie hebben met onze planvoorbereiding en uitvoering.

Belangrijke sleutelwoorden binnen Moeskops’ Bouwbedrijf zijn: samenwerking, betrokkenheid, vooruitdenken en het nemen van eigen verantwoordelijkheden.

Risico’s worden vooraf ingeschat en zoveel mogelijk weggenomen of gereduceerd. Het voorkomen van persoonlijk letsel en materiële- en milieuschade staat centraal! Een veilige- en gezonde werkplek bereik je alleen als iedereen hier actief aan meewerkt. We verwachten van alle medewerkers en bezoekers dat zij de veiligheidsinstructies opvolgen en gevaarlijke situaties of handelingen direct melden.

Middels overleggen, werkplekinspecties en toolboxmeetings brengen we belangrijke onderwerpen onder de aandacht. We investeren in nieuwe technieken en waarderen goede ideeën. Op deze manier blijven we ons ontwikkelen als een bedrijf waar veiligheid en gezondheid voorop staan.