VERANTWOORD
ONDERNEMEN

a

Maatschappelijk Verantwoord ondernemen

Wij hechten groot belang aan het welzijn van onze klanten, medewerkers en het milieu. We voelen ons daar verantwoordelijk voor. Daarom ondernemen wij op verantwoorde wijze. Dat houdt in dat we continu aandacht voor elkaar én onze omgeving hebben. We werken op een veilige en milieuvriendelijke manier en houden ons daarbij aan onze speciaal opgestelde gedragscode en ons eigen zorgsysteem. Wat we concreet doen? We gebruiken duurzame materialen, zorgen voor een veilige en gezonde werkplek en we blijven ons ontwikkelen.